ආසියානු කුසලානය තියන්න පාකිස්තානය සූදානම් නැහැ

186
(DND)
 

ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස තරගාවලිය මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සුදානම් නැති බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ප්‍රධානි Ehsan Mani, පාකිස්තානු සුපර් ලීග් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් හිමිකරුවන්ට පවසා තිබෙනවා. Times of India වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වුණු හමුවක දී PSL තරගාවලියේ ඉතිරි තරග එළඹෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස තරගාවලිය මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සුදානම් නැති බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල ප්‍රධානි Ehsan Mani, පාකිස්තානු සුපර් ලීග් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් හිමිකරුවන්ට පවසා තිබෙනවා. Times of India වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වුණු හමුවක දී PSL තරගාවලියේ ඉතිරි තරග එළඹෙන…