රග්බි පිටිය – ඉසිපතනයෙන් ඩී. එස්. විද්‍යාලයට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක්

2128
 

පාසල් රග්බි පිටියේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් උරෙන් උර ගැටෙන පාසල් රග්බි සංග්‍රාමයේ සතියක උණුසුම, සංක්ෂිප්තව  “රග්බි පිටිය” තුලින්.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් රග්බි පිටියේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් උරෙන් උර ගැටෙන පාසල් රග්බි සංග්‍රාමයේ සතියක උණුසුම, සංක්ෂිප්තව  “රග්බි පිටිය” තුලින්.