තවත් ප්‍රධාන පෙළේ මැරතන් තරගයකට තිත

36

මැරතන් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම මැරතන් තරග හයෙන් එකක් වන සුප්‍රකට චිකාගෝ මැරතන් තරගයේ මෙම වසරේ අදියර, පවතින කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ බව එහි සංවිධායකයින් පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. බෝල්ට් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට? ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 45,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වන මෙම තරගය 1987 වසරෙන් පසුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මැරතන් ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම මැරතන් තරග හයෙන් එකක් වන සුප්‍රකට චිකාගෝ මැරතන් තරගයේ මෙම වසරේ අදියර, පවතින කොරෝනා වයිරස ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළ බව එහි සංවිධායකයින් පසුගිය දා ප්‍රකාශ කරන ලදි. බෝල්ට් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට? ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 45,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වන මෙම තරගය 1987 වසරෙන් පසුව…