නැමීබියාවට සහ පැපුවා නිව් ගිනියාවටත් ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම්

192

මේ දිනවල පැවැත්වෙන දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය අවසානයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු කණ්ඩායම් හතර අතරට පැමිණි නැමීබියාව සහ පැපුවා නිව් ගිනියාව යන රටවල් දෙකටද ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් වරම් ලැබී ඇත. තවත් ප්‍රබල රටවල් දෙකකට ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් මේ දිනවල පැවැත්වෙන ලෝක දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හොංකොං….. ඒ අනුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල පැවැත්වෙන දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටය අවසානයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු කණ්ඩායම් හතර අතරට පැමිණි නැමීබියාව සහ පැපුවා නිව් ගිනියාව යන රටවල් දෙකටද ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් වරම් ලැබී ඇත. තවත් ප්‍රබල රටවල් දෙකකට ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් මේ දිනවල පැවැත්වෙන ලෝක දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හොංකොං….. ඒ අනුව…