තවත් ප්‍රබල රටවල් දෙකකට ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම්

424

මේ දිනවල පැවැත්වෙන ලෝක දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 84කින් පරාජය කළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නැවත වතාවක් ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් හිමිකර ගැනීමට සමත්ව තිබේ. ඊට අමතරව එම තරගාවලියේ පළමු තරග හතරම ජයග්‍රහණය කළ ඕමාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පළමු වතාවට ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් හිමිකර ගැනීමට සමත් වී ඇත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල පැවැත්වෙන ලෝක දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 84කින් පරාජය කළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නැවත වතාවක් ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් හිමිකර ගැනීමට සමත්ව තිබේ. ඊට අමතරව එම තරගාවලියේ පළමු තරග හතරම ජයග්‍රහණය කළ ඕමාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පළමු වතාවට ජාත්‍යන්තර එක්දින වරම් හිමිකර ගැනීමට සමත් වී ඇත.…