ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයෝ පාකිස්තානයට හොඳ හැටි බැටදෙයි

106
 

ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර ඊයේ (31) පැවති පස්වැනි හා අවසාන එක්දින තරගයෙන් ද ලකුණු 20ක ජයක් හිමි කර ගත් ඕස්ට්‍රේලියාව තරගාවලිය 5-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. මෙය ඔවුන් පිට පිට වාර්තා කළ දෙවැනි තරගාවලි ජයග්‍රහණය වන අතර පිට පිට ලැබූ 8 වැනි එක්දින තරග ජයග්‍රහණය ද විය. ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර ඊයේ (31) පැවති පස්වැනි හා අවසාන එක්දින තරගයෙන් ද ලකුණු 20ක ජයක් හිමි කර ගත් ඕස්ට්‍රේලියාව තරගාවලිය 5-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. මෙය ඔවුන් පිට පිට වාර්තා කළ දෙවැනි තරගාවලි ජයග්‍රහණය වන අතර පිට පිට ලැබූ 8 වැනි එක්දින තරග ජයග්‍රහණය ද විය. ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු…