ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 6ක තියුණු ජයක්!

94
 

ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර ඊයේ (29) පැවති සිව්වැනි එක්දින තරගයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 6ක තියුණු ජයක් හිමි වූ අතර තරග 5කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලිය 4-0ක් ලෙස මේ වන විට ජය ගෙන සිටින්නේ ද ඕස්ට්‍රේලියාවයි. කැන්ගරුවන්ට තවත් තරගාවලි ජයක් ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන තරග 5කින් සමන්විත…… කණ්ඩායම් දෙකම මෙවර තරගය සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර ඊයේ (29) පැවති සිව්වැනි එක්දින තරගයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 6ක තියුණු ජයක් හිමි වූ අතර තරග 5කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලිය 4-0ක් ලෙස මේ වන විට ජය ගෙන සිටින්නේ ද ඕස්ට්‍රේලියාවයි. කැන්ගරුවන්ට තවත් තරගාවලි ජයක් ඕස්ට්‍රේලියාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වෙන තරග 5කින් සමන්විත…… කණ්ඩායම් දෙකම මෙවර තරගය සඳහා…