දිමුත් ගැන තීරණයක් ගන්න SLC වෙතින් පරීක්ෂණයක්

302
 

බීමත්ව රිය පදවා අනතුරක් සිදු කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක දිමුත් කරුණාරත්න හෙට (01) දිනයේ දී අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. සුමංගලයින් අභිබවා ගිය රාජකීයයන් ශූරතාවය දිනා ගනී ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බීමත්ව රිය පදවා අනතුරක් සිදු කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක දිමුත් කරුණාරත්න හෙට (01) දිනයේ දී අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. සුමංගලයින් අභිබවා ගිය රාජකීයයන් ශූරතාවය දිනා ගනී ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු…