ස්ථාවරත්වය පවත්වාගත යුතුයි – පාකිස්තාන පුහුණුකරු

178
Pakistan Coach

කිහිපයක්ම නොසිතූ ලෙස පරාජය වූ අතර පෙරළිකාර කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම තම දක්ෂතාවලට ළඟා වෙමින් සිටී. පාකිස්තාන කණ්ඩායම විසින් ප්‍රබල එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය දා පරාජය කිරීමට සමත්වූ අතර ඔවුන් මීළඟ තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සමඟින් තරග වදිනු ඇත. පාකිස්තාන පුහුණුකරු වන මිකී ආතර් පාකිස්තාන කණ්ඩායමට අවවාද කරමින් පවසා ඇත්තේ දැඩි ලෙස ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කිහිපයක්ම නොසිතූ ලෙස පරාජය වූ අතර පෙරළිකාර කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම තම දක්ෂතාවලට ළඟා වෙමින් සිටී. පාකිස්තාන කණ්ඩායම විසින් ප්‍රබල එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය දා පරාජය කිරීමට සමත්වූ අතර ඔවුන් මීළඟ තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකාව සමඟින් තරග වදිනු ඇත. පාකිස්තාන පුහුණුකරු වන මිකී ආතර් පාකිස්තාන කණ්ඩායමට අවවාද කරමින් පවසා ඇත්තේ දැඩි ලෙස ක්‍රීඩා…