ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයට පාකිස්තානය කැමැත්ත පලකරයි

100
Pakistan U19 tour of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා පාකිස්තානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා පාකිස්තානු යොවුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී කරවීමට පාකිස්තානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් ඊයේ (14) තීරණය කර ඇත. හොඳම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතරේ සිටින විශිෂ්ටයින්ට සම්මාන 2018 CEAT ක්‍රිකට් සම්මාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා පාකිස්තානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා පාකිස්තානු යොවුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී කරවීමට පාකිස්තානු ක්‍රිකට් බලධාරීන් ඊයේ (14) තීරණය කර ඇත. හොඳම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතරේ සිටින විශිෂ්ටයින්ට සම්මාන 2018 CEAT ක්‍රිකට් සම්මාන…