ජාතික වාර්තා අලුත් කරමින් හිරුණි විජයරත්නට රිදී පදක්කම

154

ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලක්මවට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජයග්‍රහණ රැසක් හිමිකර දීමට පසුගිය දින කීපය පුරාවට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ ඉහළම මට්ටමේ දිගු දුර ධාවන ශූරියක් ලෙස හිරුණි විජයරත්න අවිවාදයෙන් පිළිගැනේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පදිංචි වුවද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඇය Dusseldorf Marothon තරගාවලියට සහභාගි විය. එම තරගයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලක්මවට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජයග්‍රහණ රැසක් හිමිකර දීමට පසුගිය දින කීපය පුරාවට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ ඉහළම මට්ටමේ දිගු දුර ධාවන ශූරියක් ලෙස හිරුණි විජයරත්න අවිවාදයෙන් පිළිගැනේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පදිංචි වුවද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඇය Dusseldorf Marothon තරගාවලියට සහභාගි විය. එම තරගයේ…