එකක් අරගෙන ගෙදර ආවේ ඇයි ?

286

23 වන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවසන් වනවිට ආසියාවේ ශූරයන් ලෙස නම් දරා සිටි ජපානය, චීනය මෙන්ම වර්තමාන ශූරයන් වූ ඉන්දියාවත් පරදවා බහරේනය පෙරමුණ ගත් අතර ශ්‍රී ලංකාවටද එක් පදක්කමකින් සෑහීමකට පත්වීමට සිදුවිය. >>Photos: 23rd Asian Athletics Championship Day 4<< තරගාවලියේ සමස්ත ජය බහරේනය සතුවුවත් ඉන්දියාව වැනි ප්‍රබල රටවලින් නම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

23 වන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවසන් වනවිට ආසියාවේ ශූරයන් ලෙස නම් දරා සිටි ජපානය, චීනය මෙන්ම වර්තමාන ශූරයන් වූ ඉන්දියාවත් පරදවා බහරේනය පෙරමුණ ගත් අතර ශ්‍රී ලංකාවටද එක් පදක්කමකින් සෑහීමකට පත්වීමට සිදුවිය. >>Photos: 23rd Asian Athletics Championship Day 4<< තරගාවලියේ සමස්ත ජය බහරේනය සතුවුවත් ඉන්දියාව වැනි ප්‍රබල රටවලින් නම්…