ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්

131

පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් බහුල පරිපාලන නිලධාරිණියක් වන සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂක තනතුර හොබවන අයිරාංගනී රූපසිංහ මහත්මිය ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ කාන්තා කමිටුවට තේරී පත්වී ඇත. ජාතික වාර්තා අලුත් කරමින් හිරුණි විජේරත්නට රිදී පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලක්මවට …….. 80 දශකයේ ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් බහුල පරිපාලන නිලධාරිණියක් වන සෞන්දර්ය හා කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂක තනතුර හොබවන අයිරාංගනී රූපසිංහ මහත්මිය ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ කාන්තා කමිටුවට තේරී පත්වී ඇත. ජාතික වාර්තා අලුත් කරමින් හිරුණි විජේරත්නට රිදී පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලක්මවට …….. 80 දශකයේ ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩා…