ගෙවතු වගා අභියෝගයට එන රග්බි ක්‍රීඩකයන්

146
 

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම මුළුමහත් ලෝකය තුළම මේ දිනවල පැතිර යන නව කොරෝනා හෙවත් COVID-19 වෛරසය නිසාවෙන් රටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ වසා දැමීමකට යොමුව සිටී. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු මෙන්ම ලොව සියලු ක්‍රීඩා තරග හා තරගාවලි මේ වන විට අවලංගු වී ඇත.  නිරෝධායනය කඩකළ ෆීජි ක්‍රීඩකයන්ට වැඩ වරදී මේ දිනවල මුළුමහත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම මුළුමහත් ලෝකය තුළම මේ දිනවල පැතිර යන නව කොරෝනා හෙවත් COVID-19 වෛරසය නිසාවෙන් රටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ වසා දැමීමකට යොමුව සිටී. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු මෙන්ම ලොව සියලු ක්‍රීඩා තරග හා තරගාවලි මේ වන විට අවලංගු වී ඇත.  නිරෝධායනය කඩකළ ෆීජි ක්‍රීඩකයන්ට වැඩ වරදී මේ දිනවල මුළුමහත්…