ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් ක්‍රිකට් කළමනාකරුවෙක්

75
New Team Manager for Sri Lanka cricket

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචාරයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ලෙස මනුජ කාරියප්පෙරුම මහතා කටයුතු කිරීමට නියමිතයි. ඔහුගේ මෙම පත්වීම තාවකාලික තනතුරක් පමණක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ස්ථිර කළමනාකරවරයෙකු පත්කර ගැනීම ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. තවත් ක්‍රිකට් පුවත්: Wisden…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචාරයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ලෙස මනුජ කාරියප්පෙරුම මහතා කටයුතු කිරීමට නියමිතයි. ඔහුගේ මෙම පත්වීම තාවකාලික තනතුරක් පමණක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ස්ථිර කළමනාකරවරයෙකු පත්කර ගැනීම ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. තවත් ක්‍රිකට් පුවත්: Wisden…