කෝලි එක්ක වැඩ කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වන නව පුහුණුකරු

392
Vickram Solanki
 

සරේ ප්‍රාන්තයේ නව පුහුණුකරු ලෙස පත්වීම් ලැබූ වික්‍රම් සෝලන්කි පවසා සිටින්නේ ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ දී විරාත් කෝලි සමඟ ඉතා ළඟින් වැඩ කිරීමෙන් තමන් බොහෝ දේවල් උගත් බවයි. හිටපු එංගලන්ත පිතිකරුවෙකු වන සෝලන්කි ද සරේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ Michael Di Venutoට පසුව ඔහු සරේ ප්‍රාන්තයේ පුහුණුකරු ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සරේ ප්‍රාන්තයේ නව පුහුණුකරු ලෙස පත්වීම් ලැබූ වික්‍රම් සෝලන්කි පවසා සිටින්නේ ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ දී විරාත් කෝලි සමඟ ඉතා ළඟින් වැඩ කිරීමෙන් තමන් බොහෝ දේවල් උගත් බවයි. හිටපු එංගලන්ත පිතිකරුවෙකු වන සෝලන්කි ද සරේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ Michael Di Venutoට පසුව ඔහු සරේ ප්‍රාන්තයේ පුහුණුකරු ලෙස…