ලෝක කුසලානය පාවා දුන්නා යැයි පැවසෙන ප්‍රකාශයට පැමිණිල්ලක්

206

2011 වසරේ ඉන්දියාවේ දී පැවති ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තරග වැදුණු අවසන් මහා තරගය මුදලට ‌හෝ වෙන යම්  දෙයකට පාවා දුන් බවත්, ඒ් පිළිබදව පැහැදිලි සාක්ෂි තමන් සතුව පවතින බවත් එවකට ක්‍රීඩා ඇමති වශයෙන් කටයුතු කළ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පෞද්ගලික රූපවාහිනී වැඩසටහනකට එකතු වෙමින් ප්‍රකාශ කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2011 වසරේ ඉන්දියාවේ දී පැවති ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තරග වැදුණු අවසන් මහා තරගය මුදලට ‌හෝ වෙන යම්  දෙයකට පාවා දුන් බවත්, ඒ් පිළිබදව පැහැදිලි සාක්ෂි තමන් සතුව පවතින බවත් එවකට ක්‍රීඩා ඇමති වශයෙන් කටයුතු කළ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පෞද්ගලික රූපවාහිනී වැඩසටහනකට එකතු වෙමින් ප්‍රකාශ කරන…