ලැබ්රෝයි ඇතුළු තේරීම් කමිටුව ගෙදර යවයි

3144

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (25) පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නව ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවක් නම් කර ඇති අතර එහි ප්‍රධානියා ලෙස අශාන්ත ද මෙල් මහතා පත් කර තිබේ. අශාන්ත ද මෙල් මහතාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව සභාපති ලෙස පත් කර ඇත්තේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වන ග්‍රැහැම්  ලැබ්රෝයි මහතා ධූරයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද (25) පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නව ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවක් නම් කර ඇති අතර එහි ප්‍රධානියා ලෙස අශාන්ත ද මෙල් මහතා පත් කර තිබේ. අශාන්ත ද මෙල් මහතාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව සභාපති ලෙස පත් කර ඇත්තේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වන ග්‍රැහැම්  ලැබ්රෝයි මහතා ධූරයෙන්…