ක්‍රිකට් නිලවරණයට අලුත් දිනයක්; උණුසුම් තරගයක් අපේක්ෂිතයි

185

බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂාවෙන් බලා සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ (SLC) නිලවරණය, ක්‍රීඩා නීතියට ගෙන එන ලද නව රෙගුලාසිවලට අදාළ තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි පෙබරවාරි මස 21 වැනි දින දක්වා කල්දැමීමට තීරණය කර ඇත. මෙම නිලවරණය ආරම්භයේ දී පෙබරවාරි මස 07 වැනි දින පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබුනත් ඊට අදාළව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂාවෙන් බලා සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ (SLC) නිලවරණය, ක්‍රීඩා නීතියට ගෙන එන ලද නව රෙගුලාසිවලට අදාළ තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි පෙබරවාරි මස 21 වැනි දින දක්වා කල්දැමීමට තීරණය කර ඇත. මෙම නිලවරණය ආරම්භයේ දී පෙබරවාරි මස 07 වැනි දින පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබුනත් ඊට අදාළව…