ඩේව් රෙනී පුහුණුකරු කරගන්න නවසීලන්තය පරක්කු වැඩි වුනා ද?

4

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු පුහුණුකරු මයිකල් චිකේරා එම ධූරයෙන් ඉවත් වූ අතර ඔවුන්ගේ නව පුහුණුකරු ලෙස නවසීලන්ත ජාතික ඩේව් රෙනී පසුගිය දා පත්විය. ඩේව් තම පත්වීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම තම සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පමා වූ බවයි.  ඔලිම්පික් සිහින පොදිබැඳන් ශ්‍රී ලංකාව කොරියාවට!…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියානු පුහුණුකරු මයිකල් චිකේරා එම ධූරයෙන් ඉවත් වූ අතර ඔවුන්ගේ නව පුහුණුකරු ලෙස නවසීලන්ත ජාතික ඩේව් රෙනී පසුගිය දා පත්විය. ඩේව් තම පත්වීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම තම සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පමා වූ බවයි.  ඔලිම්පික් සිහින පොදිබැඳන් ශ්‍රී ලංකාව කොරියාවට!…