ඉසිපතනයට අලුත් මුහුණු තුනක්!

26

එළඹෙන 2020 පාසල් රග්බි තරග වාරය හේතුකොටගෙන ඉසිපතන විදුහල තම පුහුණුකරු මඩුල්ල වෙනස් කරමින් කරළියට බැසීමට තීරණය කර ඇත. නිල්ෆර් ගෙදර යයි! ආදි කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෙක් වන නිල්ෆර් ඊබ්‍රහීම් එළඹෙන රග්බි තරගාවලිය සඳහා සාන්ත ජෝසප් විදුහලින් ඉවත්…. පසුගිය තරග වාරයේ දී ඉසිපතන විදුහලේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ලෙස සිටි නිහාල් “වයිපර්”…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2020 පාසල් රග්බි තරග වාරය හේතුකොටගෙන ඉසිපතන විදුහල තම පුහුණුකරු මඩුල්ල වෙනස් කරමින් කරළියට බැසීමට තීරණය කර ඇත. නිල්ෆර් ගෙදර යයි! ආදි කිංග්ස්වුඩ් ක්‍රීඩකයෙක් වන නිල්ෆර් ඊබ්‍රහීම් එළඹෙන රග්බි තරගාවලිය සඳහා සාන්ත ජෝසප් විදුහලින් ඉවත්…. පසුගිය තරග වාරයේ දී ඉසිපතන විදුහලේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ලෙස සිටි නිහාල් “වයිපර්”…