විද්‍යා විදුහල ගොඩගන්න අලුත් කෙනෙක්!

13
New Coach for Science College

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස මෙන්ම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මෙන්ම සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ද ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ධුරය දැරූ බිලාල් යූසුෆ්, එළඹෙන තරග වාරය ආරම්භ වන්නට පෙර ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ධුරය සඳහා තෝරා පත්කරගෙන ඇත. 19න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කනිෂ්ඨ රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස මෙන්ම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මෙන්ම සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ද ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ධුරය දැරූ බිලාල් යූසුෆ්, එළඹෙන තරග වාරය ආරම්භ වන්නට පෙර ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන රග්බි පුහුණුකරු ධුරය සඳහා තෝරා පත්කරගෙන ඇත. 19න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි…