හිටපු දැවැන්තයින් තිදෙනා නැවතත් වැලිසරට

937

ක්‍රීඩක හුවමාරුව පිළිබඳව විශාල කතිකාවක් රග්බි පිටියේ ඇති වී තිබෙන පසුබිමක CH&FC කණ්ඩායමේ අඩිපාරේ යමින් ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු මීළඟ තරග වාරය සඳහා ගිවිසුම් ගත කිරීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය කටයුතු කර ඇත. 2017 වසරේ සිට CH&FC නියෝජනය කළ, හිටපු නාවික හමුදා කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ද වන හිටපු ශ්‍රී ලංකා රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රීඩක හුවමාරුව පිළිබඳව විශාල කතිකාවක් රග්බි පිටියේ ඇති වී තිබෙන පසුබිමක CH&FC කණ්ඩායමේ අඩිපාරේ යමින් ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු මීළඟ තරග වාරය සඳහා ගිවිසුම් ගත කිරීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය කටයුතු කර ඇත. 2017 වසරේ සිට CH&FC නියෝජනය කළ, හිටපු නාවික හමුදා කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ද වන හිටපු ශ්‍රී ලංකා රග්බි…