හැව්ලොක් සුක්කානම සෙනාල්ට

571

2020/21 අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය ඔවුන්ගේ නායකයා ලෙස සෙනාල් දීලක පත්කර ඇති අතර එළඹෙන 2020/21 රග්බි වාරය සඳහා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සනත් මාටිස් කටයුතු කරනු ඇත. මෙවර අන්තර් සමාජ ලීග් තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තබන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020/21 අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය සඳහා හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජය ඔවුන්ගේ නායකයා ලෙස සෙනාල් දීලක පත්කර ඇති අතර එළඹෙන 2020/21 රග්බි වාරය සඳහා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සනත් මාටිස් කටයුතු කරනු ඇත. මෙවර අන්තර් සමාජ ලීග් තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තබන…