ජාතික surfing තරගාවලියකට සියල්ල සූදානම්

40

මෙරට ප්‍රමුඛ සංචාරක ප්‍රවර්ධන සමාගමක් වන Lanka Sportreizen සමාගම ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව මෙරට දී ජාතික surfing ඉසව්වක් පැවැත්වීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිබේ.  මෙම තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස අගභාගයේ දී පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී. ක්‍රීඩා හා ත්‍රාසජනක ක්‍රියාකාරකම් තුළින් සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට ප්‍රමුඛ සංචාරක ප්‍රවර්ධන සමාගමක් වන Lanka Sportreizen සමාගම ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව මෙරට දී ජාතික surfing ඉසව්වක් පැවැත්වීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිබේ.  මෙම තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස අගභාගයේ දී පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී. ක්‍රීඩා හා ත්‍රාසජනක ක්‍රියාකාරකම් තුළින් සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය…