මධ්‍යම පළාත හොකී කුසලාන දෙකම උස්සයි

300

45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළට සමගාමීව පැවැත්වෙන හොකී තරගාවලිය දින තුනක් (12, 13, 14) පුරාවට ඇස්ට්‍රෝ ටර්ෆ් හිදී පැවති අතර එහි දී පිරිමි හා කාන්තා අංශ දෙකේම ශූරතා ජයග්‍රහණය කරන්නට මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම් සමත් වීම විශේෂත්වයකි.   නව පුහුණුකාරිණිය, කණ්ඩායම් නායිකාව සහ උපනායිකාව තරගාවලි ගැන දැක්වූ අදහස් 11 වැනි ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළට සමගාමීව පැවැත්වෙන හොකී තරගාවලිය දින තුනක් (12, 13, 14) පුරාවට ඇස්ට්‍රෝ ටර්ෆ් හිදී පැවති අතර එහි දී පිරිමි හා කාන්තා අංශ දෙකේම ශූරතා ජයග්‍රහණය කරන්නට මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම් සමත් වීම විශේෂත්වයකි.   නව පුහුණුකාරිණිය, කණ්ඩායම් නායිකාව සහ උපනායිකාව තරගාවලි ගැන දැක්වූ අදහස් 11 වැනි ආසියානු…