යොවුන් දැල්පන්දු කුමරියන් ජයග්‍රාහීව ශ්‍රී ලංකාවට

156

11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු ශූරතාවයේ තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු කණ්ඩායම ඉකුත් සතියේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩිකාවෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා…. හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 75-49ක් ලෙස පරාජය කළ ඔවුන් තරගාවලියේ තෙවැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු ශූරතාවයේ තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු කණ්ඩායම ඉකුත් සතියේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩිකාවෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු තරගාවලියේ තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා…. හොංකොං කණ්ඩායම ලකුණු 75-49ක් ලෙස පරාජය කළ ඔවුන් තරගාවලියේ තෙවැනි…