ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණු සංචිතය තවත් ලොකු වෙයි

3170

කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන උසස් කුසලතා වර්ධන (high-performance center) පරිශ්‍රයේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 40 දෙනෙකු සහභාගී වන පුහුණු කඳවුරක් ජූලි 21 වැනිදා සිට ආරම්භ කර ඇත. දූෂණ වංචා දිගටම මේ ක්‍රීඩාවේ කොටසක් වෙලා තිබ්බා – සංගක්කාර මෙම සුවිශේෂී පුහුණු කඳවුරට පෙර නේවාසික පුහුණු කඳවුරට දෙකක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන උසස් කුසලතා වර්ධන (high-performance center) පරිශ්‍රයේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 40 දෙනෙකු සහභාගී වන පුහුණු කඳවුරක් ජූලි 21 වැනිදා සිට ආරම්භ කර ඇත. දූෂණ වංචා දිගටම මේ ක්‍රීඩාවේ කොටසක් වෙලා තිබ්බා – සංගක්කාර මෙම සුවිශේෂී පුහුණු කඳවුරට පෙර නේවාසික පුහුණු කඳවුරට දෙකක්…