රග්බි ව්‍යුහයේ වෙනසක් කිරීමට ක්‍රීඩා ඇමතිගේ අවධානය

1460
Namal wants to change SLR Structure

රටට අවශ්‍ය ක්‍රීඩාවේ ප්‍රගතිය ළඟා කරගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් ඔවුන්ගේ රග්බි ව්‍යුහය නැවත වරක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය බව නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (05) ප්‍රකාශ කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සංවිධානය කළ වැඩසටහනකට එක් වෙමින් එතුමා සිය අදහස් පල කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රටට අවශ්‍ය ක්‍රීඩාවේ ප්‍රගතිය ළඟා කරගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් ඔවුන්ගේ රග්බි ව්‍යුහය නැවත වරක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය බව නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (05) ප්‍රකාශ කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා රග්බි සම්මේලනය විසින් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සංවිධානය කළ වැඩසටහනකට එක් වෙමින් එතුමා සිය අදහස් පල කළ…