මෙරට ක්‍රීඩාවේ වගකීම හිටපු රග්බි නායකයාට

73

පසුගිය සතියේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය නම් කිරීම සඳහා වූ උත්සවය අද (12) අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දී පැවැත්විය. එහි දී නව රජයේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් වැඩිම මනාප ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය සතියේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය නම් කිරීම සඳහා වූ උත්සවය අද (12) අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර දී පැවැත්විය. එහි දී නව රජයේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් වැඩිම මනාප ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකා…