වෙළඳසේවා ශූරතාවයේ රු. මිලියනයකට අධික ත්‍යාග මුදලක්

104

වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා ඉසව් අතර කාගේත් අවධානයට ලක්වන ඉසව්වක් ලෙස “වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවය” හැඳින්විය හැකි අතර 2019 වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවය” පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඊයේ (09) ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් නිවහනේ දී පැවැත්විය. පළමු දිනයේම ඔමායාගෙන් විශිෂ්ට දස්කම් 2019 ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු දිනය ඊයේ (8)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

වෙළඳසේවා ක්‍රීඩා ඉසව් අතර කාගේත් අවධානයට ලක්වන ඉසව්වක් ලෙස “වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවය” හැඳින්විය හැකි අතර 2019 වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත වෙළඳසේවා වොලිබෝල් ශූරතාවය” පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඊයේ (09) ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් නිවහනේ දී පැවැත්විය. පළමු දිනයේම ඔමායාගෙන් විශිෂ්ට දස්කම් 2019 ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු දිනය ඊයේ (8)…