“සල්ලි සටනේ” ගෞරවය මේවෙදර්ට

489
Pic Courtesy - Trbimg.com

සටන් කලා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානය හිමිවූ මැක්ග්‍රෙගර් – මේවෙදර් “සල්ලි සටන” (Money fight) මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඇමරිකාවේ පැරඩයිස් සිටි හිදී අවසන් විය. එහිදී විනිසුරු විසින් තරගය නතර කරන තෙක් ප්‍රතිවාදියාට පහර දුන් ෆ්ලොයිඩ් මේවෙදර් තරගය ජයග්‍රහණය කළේය. මැක්ග්‍රෙගර් සහ මේවෙදර් දෙදෙනාම සූදානම් ලොව සටන් ක්‍රීඩා ප්‍රියකරන සහ ඊට ගරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සටන් කලා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානය හිමිවූ මැක්ග්‍රෙගර් – මේවෙදර් “සල්ලි සටන” (Money fight) මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඇමරිකාවේ පැරඩයිස් සිටි හිදී අවසන් විය. එහිදී විනිසුරු විසින් තරගය නතර කරන තෙක් ප්‍රතිවාදියාට පහර දුන් ෆ්ලොයිඩ් මේවෙදර් තරගය ජයග්‍රහණය කළේය. මැක්ග්‍රෙගර් සහ මේවෙදර් දෙදෙනාම සූදානම් ලොව සටන් ක්‍රීඩා ප්‍රියකරන සහ ඊට ගරු…