ලොව සටන් ක්‍රීඩා ප්‍රියකරන සහ ඊට ගරු කරන සියලු දෙනාම ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටින UFC ට එරෙහි බොක්සිං සටන තවත් සතියක කාලයකින් ඇරඹීමට නියමිතයි. එය වඩාත් විශේෂිත වන්නේ MMA ප්‍රේක්ෂකයන් නියෝජනය කරමින් කොනර් මැක්ග්‍රෙගර් සහ බොක්සිං ප්‍රේක්ෂකයන් නියෝජනය කරමින් ෆ්ලොයිඩ් මේවෙදර් යන සටන් ශූරයන් දෙදෙනා බොක්සිං වළල්ලට පිවිසීම නිසයි. ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව සටන් ක්‍රීඩා ප්‍රියකරන සහ ඊට ගරු කරන සියලු දෙනාම ඉතා උනන්දුවෙන් බලා සිටින UFC ට එරෙහි බොක්සිං සටන තවත් සතියක කාලයකින් ඇරඹීමට නියමිතයි. එය වඩාත් විශේෂිත වන්නේ MMA ප්‍රේක්ෂකයන් නියෝජනය කරමින් කොනර් මැක්ග්‍රෙගර් සහ බොක්සිං ප්‍රේක්ෂකයන් නියෝජනය කරමින් ෆ්ලොයිඩ් මේවෙදර් යන සටන් ශූරයන් දෙදෙනා බොක්සිං වළල්ලට පිවිසීම නිසයි. ලෝක…