තරග විනිසුරුවරුන් වැඩ වර්ජනයක?

357

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් තරග විනිසුරුවරුන් හට තරගවලට අදාළ තරග මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු තරග විනිසුරුවරුන් වැඩ වර්ජනයකට එළඹ ඇති බවට වාර්තා වේ. මනමාලයෙකු වූ රිෆ්නාස්, රිනවුන් ජයග්‍රහණයට මෙහෙයවයි ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය 2017 යටතේ ඊයේ (25) වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් තරග විනිසුරුවරුන් හට තරගවලට අදාළ තරග මුදල් ගෙවීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු තරග විනිසුරුවරුන් වැඩ වර්ජනයකට එළඹ ඇති බවට වාර්තා වේ. මනමාලයෙකු වූ රිෆ්නාස්, රිනවුන් ජයග්‍රහණයට මෙහෙයවයි ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය 2017 යටතේ ඊයේ (25) වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති තරගයේ…