ප්‍රබලයින් දෙදෙනෙක් නැවතත් ඕස්ට්‍රේලියාවට

504

2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සිව්වැනි සතිය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති අතර පෙර තරගාවලි වලට වඩා මෙවර තරගාවලියේ දී ක්‍රීඩකයන් ආබාධවලට ලක්වීම කැපී පෙනෙන කාරණයක් වී ඇත. සෑම කණ්ඩායමකම එක ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ආබාධයට ලක්ව ඇති අතර ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුටම තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට ද සිදු විය. මෙලෙස ක්‍රීඩකයන් ආබාධයට ලක්වීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සිව්වැනි සතිය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති අතර පෙර තරගාවලි වලට වඩා මෙවර තරගාවලියේ දී ක්‍රීඩකයන් ආබාධවලට ලක්වීම කැපී පෙනෙන කාරණයක් වී ඇත. සෑම කණ්ඩායමකම එක ක්‍රීඩකයෙක් හෝ ආබාධයට ලක්ව ඇති අතර ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුටම තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට ද සිදු විය. මෙලෙස ක්‍රීඩකයන් ආබාධයට ලක්වීම…