පොලිස් සහ CH බලගැන්වීමට සුපිරි යොවුන් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක්

Dialog අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය 2021

220
 

2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අනුශූරයින් බවට පත්වෙමින් සාර්ථක තරග වාරයක නිමාව සනිටුහන් කළ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම සහ අනපේක්ෂිත පරාජයන් කිහිපයකටම මුහුණ දෙමින් ප්‍රබල පසුබෑමකට ලක්වූ CH&FC  එළඹෙන තරග වාරය සඳහා පාසල් රග්බි පිටියේ දස්කම් පෑ දක්ෂ, යොවුන් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුගේ සේවය ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බව වාර්තා වේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ අනුශූරයින් බවට පත්වෙමින් සාර්ථක තරග වාරයක නිමාව සනිටුහන් කළ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම සහ අනපේක්ෂිත පරාජයන් කිහිපයකටම මුහුණ දෙමින් ප්‍රබල පසුබෑමකට ලක්වූ CH&FC  එළඹෙන තරග වාරය සඳහා පාසල් රග්බි පිටියේ දස්කම් පෑ දක්ෂ, යොවුන් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුගේ සේවය ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බව වාර්තා වේ.…