ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්ථානය හමුවේ විශිෂ්ට ජයක්

394
Asian women's netball tournament 8th May report

10 වන වරටත් පැවැත්වූ ආසියානු තරුණ කාන්තා දැල්පන්දු තරගාවලිය පසුගිය 6 වැනි දා කොරියවේ ජෙන්ජු හිදී ආරම්භ වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මෙවර තරගාවලිය සඳහා අවතීර්ණ වන්නේ වත්මන් ශූරියන් ලෙසියි. දැනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර එක් තරගයකින් පරාජය ලබා ඇත. ගුවන් හමුදාව හා යුද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

10 වන වරටත් පැවැත්වූ ආසියානු තරුණ කාන්තා දැල්පන්දු තරගාවලිය පසුගිය 6 වැනි දා කොරියවේ ජෙන්ජු හිදී ආරම්භ වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම මෙවර තරගාවලිය සඳහා අවතීර්ණ වන්නේ වත්මන් ශූරියන් ලෙසියි. දැනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර එක් තරගයකින් පරාජය ලබා ඇත. ගුවන් හමුදාව හා යුද…