සංගාගෙන් ලෝක කුසලාන සංවිධායකයින්ට දෝස් මුරයක්

3137
 

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග සඳහා විවිධ ස්වභාවයන් සහිත තණතීරු ලබා දීම පිළිබඳව ඇතුළු තවත් කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් වන කුමාර් සංගක්කාර සිය දැඩි අප්‍රසාදය පළ කර තිබේ. මාලිංග ආයෙත් ගෙදර එයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා …….. එසේම මේ දක්වා පැවැත්වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග සඳහා විවිධ ස්වභාවයන් සහිත තණතීරු ලබා දීම පිළිබඳව ඇතුළු තවත් කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් වන කුමාර් සංගක්කාර සිය දැඩි අප්‍රසාදය පළ කර තිබේ. මාලිංග ආයෙත් ගෙදර එයි 2019 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා …….. එසේම මේ දක්වා පැවැත්වූ…