පාපන්දු පුහුණුකරු – කළමනාකරු ගැටුම දුරදිග යයි

291

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන සුනිල් සෙනවීර මහතා ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන නිසාම් අලී මහතාට විරුද්ධව මිරිහාන පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. දේශීය පුවත්පත් වාර්තා කළ ආකාරයට එම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ පසුගිය ජූලි මස 15 වැනිදා ය. ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ගන්න ශ්‍රී ලංකාව තරමක් අපහසු කාණ්ඩයකට ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන සුනිල් සෙනවීර මහතා ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන නිසාම් අලී මහතාට විරුද්ධව මිරිහාන පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. දේශීය පුවත්පත් වාර්තා කළ ආකාරයට එම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ පසුගිය ජූලි මස 15 වැනිදා ය. ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ගන්න ශ්‍රී ලංකාව තරමක් අපහසු කාණ්ඩයකට ශ්‍රී…