මිලින්ද, රමිත් සහ සඳකැන් දක්ෂතා දක්වයි

896

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පළමු පෙළ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් අද (30) කොළඹ දී පැවති තරගවලට සවස් යාමයේ වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය. එසේ වූවත් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම අර්ධ ශතක වාර්තා කරමින් සහ කැපී පෙනෙන පන්දු යවමින් දක්ෂතා දැක්වීම. ලක්මාල්, මිලින්ද සහ උදාන ඇතුළු ප්‍රබලයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පළමු පෙළ Major League ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් අද (30) කොළඹ දී පැවති තරගවලට සවස් යාමයේ වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල විය. එසේ වූවත් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම අර්ධ ශතක වාර්තා කරමින් සහ කැපී පෙනෙන පන්දු යවමින් දක්ෂතා දැක්වීම. ලක්මාල්, මිලින්ද සහ උදාන ඇතුළු ප්‍රබලයින්…