ලක්මාල්, මිලින්ද සහ උදාන ඇතුළු ප්‍රබලයින් රැසක් කණ්ඩායම් මාරු කරයි

1642
Key transfers

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ‘A’ කාණ්ඩයේ තරගාවලිය අද (30) ආරම්භ වූ අතර එහි දී දිවයිනේ ක්‍රීඩා සමාජ තලයේ සිටින ප්‍රබලතම ක්‍රීඩකයින් ජාතික කණ්ඩායමට තේරීපත්වීම අරමුණු කරගෙන සිය හැකි උපරිමයෙන් දක්‍ෂතා දක්වනු නොඅනුමානය. ඒ අනුව තරග වාරයේ ආරම්භයට පෙර සිදු වූ ප්‍රධාන ක්‍රීඩක කණ්ඩායම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ‘A’ කාණ්ඩයේ තරගාවලිය අද (30) ආරම්භ වූ අතර එහි දී දිවයිනේ ක්‍රීඩා සමාජ තලයේ සිටින ප්‍රබලතම ක්‍රීඩකයින් ජාතික කණ්ඩායමට තේරීපත්වීම අරමුණු කරගෙන සිය හැකි උපරිමයෙන් දක්‍ෂතා දක්වනු නොඅනුමානය. ඒ අනුව තරග වාරයේ ආරම්භයට පෙර සිදු වූ ප්‍රධාන ක්‍රීඩක කණ්ඩායම්…