යුවරාජ් සහ ශාස්ත්‍රි twitter හි හාස්‍යජනක සටනක

320
 

“අපි ජාතියක් විදියට ආඩම්බර වූ මොහොතක්. අපේ ජ්‍යේෂ්ඨයන් 1983 දී ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළේ අද වගේ දවසක. 1983 ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ සිටි හැම ක්‍රීඩකයෙකුටම සුබ පැතුම්.” මේ යුවරාජ් සිං සිය Twitter ගිණුමේ අද (25) තබා තිබූ සටහනකි.  ආචර්ට තවත් PCR පරීක්ෂණයක්  ඉන්දීය කණ්ඩායම සිය ස්වර්ණමය ගමන ආරම්භ කළේ 1983 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“අපි ජාතියක් විදියට ආඩම්බර වූ මොහොතක්. අපේ ජ්‍යේෂ්ඨයන් 1983 දී ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළේ අද වගේ දවසක. 1983 ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ සිටි හැම ක්‍රීඩකයෙකුටම සුබ පැතුම්.” මේ යුවරාජ් සිං සිය Twitter ගිණුමේ අද (25) තබා තිබූ සටහනකි.  ආචර්ට තවත් PCR පරීක්ෂණයක්  ඉන්දීය කණ්ඩායම සිය ස්වර්ණමය ගමන ආරම්භ කළේ 1983 වසරේ…