දෙවියන්ගේ හස්තයෙන් ටිකක්

“දියේගෝ මැරඩෝනා - එදා මෙදාතුර විශිෂ්ටතමයා” Diego Maradona - The greatest ever

110

පාපන්දු ලෝකය තුළ ඔහුව හැඳින්වුණේ එලෙසින් ය. එයට උවමනා තරම් සාක්ෂි ඉතිහාසය විසින් නොඅඩුවම සපයා තිබේ.  මැරඩෝනාගෙන් විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳව උදාහරණ දැක්වීමට එතරම් දුර යා යුතු නොවේ. ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය දේශ සීමාවන් ඉක්මවා ගොස් ලොව පුරා පැතිර තිබූ එකක් විය. ඒ කෙතරම්ද යත්, පාපන්දුවක් පාලනය කර ගැනීමටවත් නොහැකි තරම් කුඩා අවදියේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාපන්දු ලෝකය තුළ ඔහුව හැඳින්වුණේ එලෙසින් ය. එයට උවමනා තරම් සාක්ෂි ඉතිහාසය විසින් නොඅඩුවම සපයා තිබේ.  මැරඩෝනාගෙන් විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳව උදාහරණ දැක්වීමට එතරම් දුර යා යුතු නොවේ. ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය දේශ සීමාවන් ඉක්මවා ගොස් ලොව පුරා පැතිර තිබූ එකක් විය. ඒ කෙතරම්ද යත්, පාපන්දුවක් පාලනය කර ගැනීමටවත් නොහැකි තරම් කුඩා අවදියේ දී…