විස්සයි විස්සේ වුන දේ ගැන ලසිත් මාලිංග කට අරියි

6642

ඔහු සාම්ප්‍රදායෙන් පිට තමන්ගේ රටාවකටම පන්දු යවයි. සාමාන්‍ය පන්දු යවන්නෙකු මෙන් හිස අසලින් දකුණත් බාහුව ගේනවා වෙනුවට පොළොවට තරමක් සමාන්තර ලෙසින් අත කරකවමින් යොමු කරන පන්දුවෙන් ඔහු ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවා අන්දමන්ද කරවයි. ඔහුගේ ඇඟිලිවලින් ගිලිහෙන පන්දු බොහෝමයක් යෝකර් පන්දු ලෙසින් පැමිණෙන බව පිතිකරුවන් දැන සිටිය ද පිත්තත් පාදයත් අතරින් ගොස් කඩුල්ල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහු සාම්ප්‍රදායෙන් පිට තමන්ගේ රටාවකටම පන්දු යවයි. සාමාන්‍ය පන්දු යවන්නෙකු මෙන් හිස අසලින් දකුණත් බාහුව ගේනවා වෙනුවට පොළොවට තරමක් සමාන්තර ලෙසින් අත කරකවමින් යොමු කරන පන්දුවෙන් ඔහු ප්‍රතිවාදී පිතිකරුවා අන්දමන්ද කරවයි. ඔහුගේ ඇඟිලිවලින් ගිලිහෙන පන්දු බොහෝමයක් යෝකර් පන්දු ලෙසින් පැමිණෙන බව පිතිකරුවන් දැන සිටිය ද පිත්තත් පාදයත් අතරින් ගොස් කඩුල්ල…