අගමැති වුන ඉම්රාන් ඛාන් ගැන අරවින්ද කියන කතාව

374

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් වංශ කථාවේ තුන් ඉරියව්වෙන්ම සාර්ථකත්වයට පත් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් අදටත් අවිවාදයෙන් පිළිගනු ලබන චරිතයක් වේ නම් ඒ ඉම්රාන් ඛාන්ය. එයට ඉතිහාසයේ ඕනෑ තරම් සාක්ෂි තිබේ. ක්‍රීඩාවේ නියැලුණු විසි එක් වසරක කාල සීමාවේ දී පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපමණ සේවයක් කළ ඉම්රාන් ඛාන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වටිනාම වස්තුව ලෙසින් සැලකෙන ක්‍රිකට් ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් වංශ කථාවේ තුන් ඉරියව්වෙන්ම සාර්ථකත්වයට පත් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් අදටත් අවිවාදයෙන් පිළිගනු ලබන චරිතයක් වේ නම් ඒ ඉම්රාන් ඛාන්ය. එයට ඉතිහාසයේ ඕනෑ තරම් සාක්ෂි තිබේ. ක්‍රීඩාවේ නියැලුණු විසි එක් වසරක කාල සීමාවේ දී පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අපමණ සේවයක් කළ ඉම්රාන් ඛාන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වටිනාම වස්තුව ලෙසින් සැලකෙන ක්‍රිකට් ලෝක…