රවී ශාස්ත්‍රීට ඉහළ වැටුපක්

5
Ravi Shastri

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සිය කොන්ත්‍රාත්තුව දිගු කළ රවී ශාස්ත්‍රී හට 20%ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය එකඟ වී ඇතැයි වාර්තා වේ.  ඒ අනුව 57 හැවිරිදි හිටපු පිතිකරු රවී ශාස්ත්‍රී වසරකට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 10කට අධික වැටුපක් ලබනු ඇත. ඔහුගේ පෙර කොන්ත්‍රාත්තුව අනුව ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස සිය කොන්ත්‍රාත්තුව දිගු කළ රවී ශාස්ත්‍රී හට 20%ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය එකඟ වී ඇතැයි වාර්තා වේ.  ඒ අනුව 57 හැවිරිදි හිටපු පිතිකරු රවී ශාස්ත්‍රී වසරකට ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 10කට අධික වැටුපක් ලබනු ඇත. ඔහුගේ පෙර කොන්ත්‍රාත්තුව අනුව ඔහු…