යොවුන් ආසියානු කුසලනයයේ ශ්‍රී ලංකා නායකත්වය කමිඳු මෙන්ඩිස්ට

871
Kamindu Mendis

දෙසැම්බර් 15 වැනි දා ආරම්භ වීමට නියමිත 19න් පහළ යොවුන් ආසියානු කුසලනයේ ශ්‍රී ලංකා නායකත්වයට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක, කමිඳු මෙන්ඩිස් නම් කර ඇත. පසුගිය ලිපි: චරිත් සේනානායක වෙනුවට රංජිත් ප්‍රනාන්දු නව කළමනාකරු ලෙස පත් කෙරේ බංගලාදේශයේ පවතී ICC 19න් පහල ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී දෙඅතින් පන්දු යැවීමේ හැකියාවත් සමඟ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දෙසැම්බර් 15 වැනි දා ආරම්භ වීමට නියමිත 19න් පහළ යොවුන් ආසියානු කුසලනයේ ශ්‍රී ලංකා නායකත්වයට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක, කමිඳු මෙන්ඩිස් නම් කර ඇත. පසුගිය ලිපි: චරිත් සේනානායක වෙනුවට රංජිත් ප්‍රනාන්දු නව කළමනාකරු ලෙස පත් කෙරේ බංගලාදේශයේ පවතී ICC 19න් පහල ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී දෙඅතින් පන්දු යැවීමේ හැකියාවත් සමඟ…