සාන්ත ජෝසප් සහ මියුසියස් දක්ෂතම පාසල් ලෙස කිරුළු දරයි

ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2019

34

50 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (30) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය. වයස අවුරුදු 12න් පහළ, 13න් පහළ, 14න් පහළ හා 15න් පහළ ලෙස තරගාවලියේ කාණ්ඩ 4ක් පැවති අතර එය බාලක හා බාලිකා ලෙස අංශ දෙකක් යටතේ පැවැත්විය. කනිෂ්ඨයින් තිදෙනෙක් නව වාර්තාවලට උරුමකම් කියති කනිෂ්ඨ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

50 වැනි ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය අද (30) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය. වයස අවුරුදු 12න් පහළ, 13න් පහළ, 14න් පහළ හා 15න් පහළ ලෙස තරගාවලියේ කාණ්ඩ 4ක් පැවති අතර එය බාලක හා බාලිකා ලෙස අංශ දෙකක් යටතේ පැවැත්විය. කනිෂ්ඨයින් තිදෙනෙක් නව වාර්තාවලට උරුමකම් කියති කනිෂ්ඨ…