කනිෂ්ඨයින් තිදෙනෙක් නව වාර්තාවලට උරුමකම් කියති

ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය 2019

10

කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය පසුගිය දා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර තරගාවලියේ දෙවන දිනය වන අද (29) දිනයේ දී නව තරග වාර්තා 3ක් බිහි වීම විශේෂත්වයකි.  සාන්ත ජෝසප් සහ හෑගල්ල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් පළමු දිනයේ වාර්තා දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිත 2019 කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා…. වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය පසුගිය දා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර තරගාවලියේ දෙවන දිනය වන අද (29) දිනයේ දී නව තරග වාර්තා 3ක් බිහි වීම විශේෂත්වයකි.  සාන්ත ජෝසප් සහ හෑගල්ල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් පළමු දිනයේ වාර්තා දින තුනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිත 2019 කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා…. වයස…