අකිල යළිත් දස්කම් අතරට

8150

අකිල ධනංජය යනු, අවසන් මාස 12කට අධික කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක්දින මෙන්ම ටෙස්ට් තරග අංශවල දී වැඩියෙන්ම දස්කම් දැක්වූ පන්දු යවන්නාය. එහෙත් පන්දු යැවීම සඳහා වූ නීත්‍යානුකූල මට්ටමෙන් ඔබ්බට යෑම නිසා  අකිලට තාවකාලික ජාත්‍යන්තර තහනමක් පැනවිණි. එබැවින් ඔහුගේ ඉරියව්ව යළි නිරාකරණය කිරීම, මෙරට පුහුණුකරුවන්ගේ ප්‍රධානම ඉලක්කය වී තිබේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අකිල ධනංජය යනු, අවසන් මාස 12කට අධික කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක්දින මෙන්ම ටෙස්ට් තරග අංශවල දී වැඩියෙන්ම දස්කම් දැක්වූ පන්දු යවන්නාය. එහෙත් පන්දු යැවීම සඳහා වූ නීත්‍යානුකූල මට්ටමෙන් ඔබ්බට යෑම නිසා  අකිලට තාවකාලික ජාත්‍යන්තර තහනමක් පැනවිණි. එබැවින් ඔහුගේ ඉරියව්ව යළි නිරාකරණය කිරීම, මෙරට පුහුණුකරුවන්ගේ ප්‍රධානම ඉලක්කය වී තිබේ.…